Referr - Система крауд-маркетингу

Оскільки послуги, що надаються нами не є матеріальними та не підлягають зміні, ми не здійснюємо повернення послуги після її оплати та передачі замовнику.

Як замовник, ви несете відповідальність за прийняте вами рішення придбати запропоновану послугу в тому вигляді, в якому вона пропонується на нашому сайті, без будь-яких змін або доповнень.

Беручи до уваги вищесказане, ми можемо здійснити повернення послуги за зазначених нижче обставин:

  • Послуга не була надана. З якої-небудь причини послуга не була нами надана. В цьому випадку ми рекомендуємо звернутися до нашої служби підтримки для отримання допомоги.
  • Невиправні недоліки послуги. Хоча всі послуги тестуються відповідними відділами нашої компанії, ми не виключаємо можливості виникнення помилок. Вам необхідно звернутися до служби підтримки протягом 72 годин з моменту передачі вам звіту про результати послуги.

Since the services we provide are not material and cannot be changed, we do not return the service after it has been paid for and transferred to the customer. As a customer, you are responsible for your decision to buy the proposed service in the form in which it is offered on our website, without any changes or additions.

Considering the above, we may return the service under the following circumstances:

  • The service was not provided. For any reason, the service was not provided. In this case, we recommend contacting us for assistance.
  • Incorrigible deficiencies of the service. Although all services are tested by the relevant departments of our company, we do not exclude the possibility of errors. You need to contact customer support within 72 hours from the moment you send the service results report to you.